2.2.08

Θέλω να γίνω Μέλος

Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες που υπάρχουν στο καταστατικό:
Άρθρο 8: Μέλη του Συλλόγου
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και υποστηρικτές.
1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι αρχικά οι ιδρυτές του, όσοι εγγραφούν μέχρι και την έναρξη της πρώτης Γ.Σ και γίνουν αποδεκτοί από αυτήν και όσοι από τους υποστηρικτές εγγραφούν μεταγενέστερα, σύμφωνα. με τους όρους του παρόντος καταστατικού. Ως τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να εγγραφεί, μετά από έγγραφη αίτησή του, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νόμιμα εκπροσωπούμενο, που πραγματικά ενδιαφέρεται και μπορεί να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου. Η αίτηση, με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου, υποβάλλεται προς το Δ.Σ. ( ή την προσωρινή διοίκηση ) του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να την εισαγάγει προς την πρώτη μετά την αίτηση Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της αίτησης. Κάθε νέο τακτικό μέλος, αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό, από την επομένη της εγκρίσεώς του από την Γενική Συνέλευση.
2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα αναγνωρισμένου ήθους και κύρους, τα οποία προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και αξίζουν την τιμητική αυτή διάκριση. Η πρόταση του Δ.Σ., δεν απαιτεί αίτηση του προσώπου που αφορά.
3. Υποστηρικτές εγγράφονται στα μητρώα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που επιθυμούν να προσφέρουν εμπράκτως και να βοηθήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο στο έργο του Συλλόγου. Οι υποστηρικτές μπορούν με αίτησή τους, να καταστούν τακτικά μέλη, σύμφωνα με την διαδικασία της παραπάνω παραγράφου 1, μετά από δύο χρόνια παραμονής τους στο μητρώο υποστηρικτών και εφόσον στο διάστημα αυτό υπήρξαν ταμειακά εντάξει και επέδειξαν αξιόλογη δράση και προσήλωση στους σκοπούς του Συλλόγου.
4. Δεν μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο με οποιαδήποτε ιδιότητα αιρετοί Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι. Επίσης, αναστέλλεται αυτοδίκαια η ιδιότητα του μέλους των ανωτέρω καθ’ όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους και η υποχρέωση καταβολής εισφοράς.

Αίτηση Εγγραφής Μέλους
........

2 σχόλια:

lilos είπε...

Κατ' Αρχην με υγείες......
Και μετά καλό κουράγιο.....Μπορεί να είναι ο δρόμος μακρύς αλλά θα σκίσεται στο τέλος.

driokolaptis είπε...

Μαζί σας, με όλες μας τις δυνάμεις.
To blog σας αναρτήθηκε στους συνδέσμους του http://www.e-ecology.gr

με εκτίμηση
http://oikologiki-lamia.blogspot.com
http://sperxeios.blogspot.com